UDK 355.02(497.11)(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 365-388
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.22

Originalni naučni rad
Primljeno: 16 Mar 2022
Prihvaćeno: 28 Mar 2022

MESTO I ULOGA VOJSKE SRBIJE U ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ I ODBRAMBENOJ POLITICI EVROPSKE UNIJE

BERIŠA Hatidža (Школа националне одбране, Београд), berisa.hatidza@gmail.com

Predmetna analiza polazi od pretpostavke da je Republika Srbija, shodno svojim spoljnopolitičkim prioritetima, pokazala spremnost da kroz proces evropskih integracija izgrađuje kapacitete i sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti u skladu sa standardima i obavezama koje proizilaze iz Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP). U tom kontekstu, analiza pruža odgovarajuće zaključke prema kojima je potpisivanjem neophodnih međunarodnih sporazuma i usvajanjem ključnih zakona uspostavljen odgovarajući pravni okvir nužan za aktivno učešće Ministarstva odbrane Republike Srbije (MO) i Vojske Srbije (VS) u ZBOP. Imajući u vidu strateška opredeljenja Srbije u oblasti odbrane, učešće MO i VS u ZBOP je od višestruke koristi, jer se time izgrađuje regionalno poverenje, povećava se stepen interoperabilnosti i razmenjuje se iskustvo sa oružanim snagama (OS) stranih zemalja. Istovremeno, ovo učešće sa sobom nosi i određene izazove koji mogu otežati aktivniju ulogu MO i VS u narednom periodu. Imajući u vidu da je Srbija definisala svoje prioritete učešća u ZBOP, u predmetnoj analizi razmatraju se mogućnosti za unapređenje administrativnih kapaciteta neophodnih za učešće u radu organa ZBOP, kao i mogućnosti učešća u operacijama i misijama EU za upravljanje krizama. U radu se takođe razmatraju i mogućnosti angažovanja naših vojnih kapaciteta u okviru borbenih grupa EU, učešća u projektima i programima Evropske odbrambene agencije i delovanja u pregovaračkim grupama u okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU).

Ključne reči: Zajednička bezbednosna i odbrambena politika, Evropska unija, Srbija