UDK 351.78(497.11)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 348-364
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.21

Originalni naučni rad
Primljeno: 10 Mar 2022
Prihvaćeno: 05 Apr 2022

IZAZOVI LOKALNE I REGIONALNE BEZBEDNOSTI I NjIHOVE NADNACIONALNE IMPLIKACIJE

MATIJAŠEVIĆ Jelena (Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду), jelena@pravni-fakultet.info
DRAGOJLOVIĆ Joko (Универзитет Привредна академија у Новом Саду), jdragojlovic@pravnifakultet.info

Bezbednost pojedinca u zavisnosti je od očuvanja unutrašnje bezbednosti države. Savremeni nadnacionalni problemi bezbednosti simptomi su strukturne krize savremenog svetskog društva i svojevrstan su spoj pitanja unutrašnje i međunarodne bezbednosti. Pitanje nadnacionalnih bezbednosnih problema značajno je bezbednosno i pravno pitanje, koje godinama unazad zaokuplja pažnju naučne i stručne javnosti. Ono što ovu temu čini uvek aktuelnom, takoreći vanvremenskom, jeste činjenica da se oblici nadnacionalnih rizika i pretnji modifikuju, usložnjavaju, te inoviraju sa procesom globalizacije, što dovodi do sve većih bezbednosnih problema u široj međunarodnoj zajednici. Savremene nadnacionalne forme bezbednosnih problema postavile su nove tendencije, kako u nauci tako i u bezbednosnoj praksi, čineći sektorski pristup bezbednosti složenijim i zahtevnijim (i teorijski i praktično). Republika Srbija godinama se suočava sa ne tako malim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, koje bi mogle potencijalno uzrokovati nepovoljan razvoj bezbednosne situacije. Predmetni rad tematski obuhvata osvrt na lokalnu i regionalnu bezbednost, nacionalne i nadnacionalne probleme bezbednosti u kontekstu evropske strategije bezbednosti, posebno pitanja povezana sa globalizacijom kao savremenim nadnacionalnim bezbednosnim problemom. Rad takođe obuhvata i analizira opšti pojam bezbednosti, pojam lokalne i regionalne bezbednosti i njihove nadnacionalne implikacije koje mogu biti od značaja za očuvanje bezbednosti Republike Srbije.

Ključne reči: Nacionalna bezbednost, lokalna i regionalna bezbednost, nadnacionalna bezbednost, evropska strategija bezbednosti, Srbija