UDK 347.736/.739(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 71, str. 52-69
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 17 Jan 2020
Prihvaćeno: 30 Jan 2020

PREVENTIVNO RESTRUKTURIRANJE KAO SREDSTVO IZBEGAVANJA POJAVE STEČAJNIH RAZLOGA – NOVA TENDENCIJA ZAKONODAVSTVA EVROPSKE UNIJE

MASTILOVIĆ Larisa (Istraživač pripravnik, Odeljenje za privredu, Državni univerzitet St. Petersburg, 7-9, Ruska Federacija),

Predmet ovog rada je analiza uzroka, ciljeva, tendencija i posledica donošenja nove evropske Direktive o preventivnom restrukturiranju, otpustu duga i drugoj šansi. Direktiva je prvi evropski pravni akt koji garantuje savesnim dužnicima pravo pokretanja procedure preventivnog restrukturiranja do pojave stečajnih razloga. Uslov pokretanja preventivnog restrukturiranja je odsustvo stečajnih razloga, a cilj je izbegavanje njihove pojave. Pokretanje preventivnog restrukturiranja stvara kolektivne pravne posledice koje su karakteristične za stečajno zakonodavstvo. Pokretanje preventivnog restrukturiranja je uslovljeno dužnikovom sposobnošću da dokaže postojanje značajnijih finansijskih poteškoća koji prete stečaju i perspektivu izbegavanja stečaja i održivosti poslovanja. Najteži uslov iniciranja je na dužniku – ubeđivanje poverilačke većine. U isto vreme, bez saglasnosti dužnika (po inicijativi većine poverilaca) preventivno restrukturiranje ne može biti pokrenuto. Najvažnija pravna posledica pokretanja preventivnog restrukturiranja je proširenje posledica i na nesaglasne poverioce, čime se uspostavlja ekonomski neophodna unificirana pravna volja svih učesnika. Odsustvo navedene posledice, u vezi sa različitom ocenom ekonomskog položaja i perspektiva dužnika među poveriocima, umanjilo bi verovatnoću uspešne realizacije preventivnog restrukturiranja. S druge strane, nesaglasnim poveriocima se garantuje minimalno to što bi dobili u slučaju nepokretanja procedure preventivnog restrukturiranja, čime se uspostavlja princip jednakosti ekonomskih interesa nesaglasnih i saglasnih poverilaca, ali se nesaglasnim ograničava pravna volja, iako stečajni razlozi nisu nastupili.

Ključne reči: preventivno restrukturiranje, sanacija dužnika, druga šansa