UDK 341.7+341.8
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 94-106
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

POSLOVNA DIPLOMATIJA I KONZULARNO PRAVO U SAVREMENOM EVROPSKOM I MEĐUNARODNOM OKRUŽENjU

NEŠKOVIĆ prof. dr Slobodan (Факултет за економију и инжењерски менаџмент Универзитета Привредна академија у Новом Саду), slobneskovic@gmail.com
ANTONOVIĆ mr Ratomir (Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду), antonovicr@gmail.com
ŠOŠKIĆ ma Lazar (Град Београд, Секретаријат за социјалну политику), salazarsoskic@gmail.com

Proces globalizacije i snažne eskalacije privrednog života, posebno intenziviran krajem prošlog i početkom ovog veka, doveo je do korenitih promena u međunarodnim odnosima. Umesto tradicionalnih političkih ciljeva u prvi plan su došli ekonomski prioriteti, dok je ekonomija postala temelj međunarodnih odnosa. Stoga je diplomatski ekonomski angažman postao prvorazredna aktivnost država u njihovom spoljnopolitičkom nastupu. U tu svrhu koriste se i razgranati konzularni odnosi, koji predstavljaju aktivnosti država na bazi recipročnosti. Putem konzularnih predstavništava pravovremeno se prikupljaju relevantni podaci, u cilju zaštite interesa država i njenih državljana. S tim u vezi, nesmetano obavljanje funkcija poslovne diplomatije u Evropskoj uniji ima veliki značaj. Pomoć i podršku svim subjektima spoljne politike država članica pruža konzularno pravo. U predmetnom radu biće razmotrena uloga i mesto ovog prava u evropskom i širem međunarodnom okruženju.

Ključne reči: Poslovna diplomatija, konzularno pravo, ekonomija, Bečka konvencija, Evropska unija