UDK 366.5(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 65-80
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

ZAŠTITA POTROŠAČA U EVROPSKOJ UNIJI

PAVLOVIĆ prof. dr Đorđe (Висока пословна школа струковних студија, Ваљево), djordje.pavlovic@vipos.edu.rs

Zakonodavstvo Evropske unije o zaštiti potrošača generalno se odnosi na bezbednosne mere (opštu sigurnost proizvoda i odgovornost za njihovu neispravnost), kao i na zaštitu ekonomskog interesa potrošača (obmanjujuće i uporedno oglašavanje, ugovori na daljinu, nepošteni uslovi u potrošačkim ugovorima, i dr.). U narednom periodu, politika zaštite potrošača u Evropskoj uniji biće suočena sa različitim izazovima i to, zbog određenih procesa i pojava koji uslovljavaju čitav međunarodni ekonomski poredak. U te procese i pojave spada, pre svega, globalizacija tržišta i rapidni tehnološki razvoj zbog kojih će države članice Evropske unije morati da prilagode svoje zakonodavstvo u cilju postizanja efikasnije i efektivnije tržišne utakmice.

Ključne reči: Evropska unija, zaštita potrošača, zakonodavstvo, mere bezbednosti