UDK 004.738.5:343.85
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 246-257
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

INTERNET I ZLOUPOTREBE U SAJBER PROSTORU

MATIJAŠEVIĆ-OBRADOVIĆ prof. dr Jelena (Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), jela_sup@yahoo.com
ZARUBICA Sara (Правни факултет Универзитета у Београду)

Savremene tehnologije omogućavaju transnacionalni karakter sajber prostora. Otud nije sporono da računarske mreže mogu postati predmet različitih zloupotreba. U tom smislu, računarske mreže mogu imati trostruki značaj. Prvo, mogu se pojaviti kao cilj ili objekat napada. Drugo, računarske mreže su istovremeno i tehničko sredstvo i alat za napad. I treće, one omogućavaju izvršenja krivičnog dela. Sajber deliktne radnje vrše se prikriveno, te ih je teško razotkriti, a još teže dokazati pred nadležnim organima. Posebno izražen problem u ovoj materiji predstavlja zloupotreba interneta kao osnovne globalne komunikacijske kompjuterske mreže. U analizi koja sledi, autorke su ukazale na činjenicu da je 85,7% populacije u Evropskoj uniji koristilo internet u 2017. godini, dok je 49,8% populacije koristilo Fejsbuk. Takođe, na svetskom nivou 51,7% populacije koristilo je internet u 2017. godini, dok je 26,3% koristilo Fejsbuk. U Republici Srbiji, u periodu od 2015. do 2017. godine, uočeno je kontinuirano povećanje broja korisnika u oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija. Takođe, konstatovane su i određene kriminološke tendencije zbog kojih je u perspektivi neophodno unaprediti praćenje dinamike i strukture kriminaliteta.

Ključne reči: sajber prostor, računarske mreže, internet, Evropska unija, Republika Srbija