UDK 355.01:327.51NATO(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 186-206
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

STRATEGIJE „PAMETNE ODBRANE“ NATO I „UDRUŽIVANjA I DELjENjA“ EVROPSKE UNIJE

BERIŠA Hatidža (Школа националне одбране, Унивезитет одбране у Београду), beriša.hatidza@mod.gov.rs
JEGEŠ Mila (Центaр за развој и примену науке, технологије и информатике, CNTI, Нови Сад)
DŽELETOVIĆ Milenko (Факултет безбедности, Унивезитетa у Београду)

Novi strategijski koncepti NATO i Evropske unije treba da doprinesu prevazilaženju razlika i oblikovanju rešenja koja će dovesti do dugoročne stabilizacije. U tom smislu, NATO koncept pametne odbrane (Smart Defense) i koncept udruživanja i deljenja Evropske unije (Pooling & Sharing) treba da doprinesu izgradnji zajedničkih kapaciteta za pružanje adekvatnog i efikasnog odgovora na savremene bezbednonosne izazove. U pomenutim konceptima, države članice NATO saveza i Evropske unije mogu uzeti vojno učešće radi otklanjanja najrazličitijih rizika i pretnji. Učešće obuhvata zajedničko i recipročno angažovanje u opredeljenim misijama i zadacima. Intenziviranje učešća obuhvata upotrebu novih tehnika, tehnologija i znanja kojima treba da se sačuvaju postojeći resursi. Na unutrašnjem političkom planu države su, stoga, u obavezi da predvide mere kako bi se eliminisale sve potencijalne pretnje, izazovi i rizici na nacionanom i međunarodnom planu.

Ključne reči: Bezbednost, budzet odbrane, koncepti, odbrana, EU, NATO, Srbija, Zapadni Balkan, izazovi, rizici, pretnje