UDK 656(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 140-152
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

EVROPSKO ZAKONODAVSTVO O MULTIMODALNOM TRANSPORTU

BJELICA VLAJIĆ doc. dr Iris (Висока бродарска школа академских студија, Београд), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Ovaj rad napisan je sa ciljem da predstavi pojam i specifičnosti multimodalnog transporta, i značaj koji ima za EU i susedne zemlje. Tokom istraživanja korišćeni su različiti naučni metodi, od kojih su najznačajniji istorijski i metod analize sadržaja. Prevoz robe morima postoji od davnina. Razvojem parne mašine prevoz robe vodom postaje brži i sigurniji, povećava nosivost i snagu brodova, stvarajući mogućnost prevoza veće količine robe. Vremenom dolazi do specijalizacije brodova za različite vrste tereta, smanjuje se uticaj prirodnih uslova na tok putovanja i troškovi ukrcavanja. Međutim, ponekad samo korišćenje vodnih puteva nije dovoljno. Prednost multimodalnog transporta je manja potrošnja energije i niži troškovi transporta. Transevropska saobraćajna mreža predviđarazvoj, poboljšanje i održavanje postojeće saobraćajne infrastrukture ili povećanje postojećih kapaciteta te infrastrukture.Mada su države članice još uvek glavni subjekti zaduženi za stvaranje i održavanje saobraćajne infrastrukture, i drugi subjekti, poput tela regionalne i lokalne vlasti, koncesionara ili aerodromskih i lučkih uprava, postaju značajni za unapređenje multimodalne saobraćajne mreže i povezanih ulaganja. Saradnja sa susednim i trećim zemljamaneophodna jedabi seosigurala povezanostiinteroperabilnost među pojedinim infrastrukturnim mrežama.Stoga bi Unija trebaloda podržava projekte od zajedničkog interesa sa tim zemljama, a zemlje u susedstvu Unije imaju priliku da, koristeći finansijska sredstva, unaprede sopstvenu infrastrukturu i uključe se u moderne transportne tokove. Radi se o velikim ulaganjima u infrastrukturne projekte, ali i u obrazovanje kadra koji će moći da prati tehnološke inovacije. Položaj i geografske osobine Republike Srbije omogućavaju uključivanje u projekte vezane za izgradnju multimodalne transportne mreže i povezivanje sa mrežom koja postoji u Uniji.

Ključne reči: multimodalni transport, evropsko zakonodavstvo, transevropska saobraćajna mreža, povezivanje