UDK 336(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 143-157
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

DIREKTIVA EU O UGOVORIMA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENjU

Vićić Marija (Правни факултет Универзитета у Београду), marija.vicic@karanovicpartners.com

Predmet rada obuhvata analizu Direktive 2002/47/EZ o ugovorima o finansijskom obezbeđenju čija je implementacija u pravni poredak Republike Srbije okončana usvajanjem Zakona o finansijskom obezbeđenju, 8. juna 2018. godine. Autor najpre izlaže osnovna rešenja sadržana u Direktivi, potom načine i mehanizme njenog inkorporiranja u unutrašnjni poredak, a zatim se osvrće na mane i nedoslednosti koje su promakle zakonodavcu prilikom sačinjavanja konačnog teksta Zakona. Istovremeno, autor daje i određena objašnjenja o mestu i ulozi pojedinih novih pravnih instituta u unutrašnjem zakonodavstvu, kao i kritički osvrt na posledice koje će uvođenje jednog ovakog sofisticiranog pravnog režima proizvesti u Republici Srbiji.

Ključne reči: Direktiva 2002/47/EZ, finansijska obezbeđenja, netiranje, stečaj, prenos svojine, Narodna banka Srbije