UDK 336(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 108-126
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

TRADICIONALNI IZVORI FINANSIRANjA EVROPSKE UNIJE

Budak Ana (Правни факултет Универзитета у Београду), ana.budak@ius.bg.ac.rs

Evropska unija značajan deo svojih aktivnosti finansira iz tradicionalnih sopstvenih izvora finansiranja. Međutim, izvori su volatilni i neizvesni, imajući u vidu trend liberalizacije trgovine prisutan poslednjih decenija. Ovim istraživanjem sagledane su tendencije vezane za njihov značaj, kao i širi efekti koje finansijski izvori imaju po blagostanje različitih društvenih grupa unutar Evropske unije. Istraživanje je sprovedeno primenom istorijsko-pravnog metoda, konceptualne analize prava i ekonomske analize prava, koja se ogleda u primeni deskriptivno-statističkih i komparativno-statičkih metoda. Rezultati do kojih se došlo u predmetnoj analizi ukazuju na suboptimalnost oslanjanja na tradicionalne izvore finansiranja. Analiza implicira i potrebu za iznalaženjem alternativnih izvora finansiranja Evropske unije.

Ključne reči: Evropska unija, budzet Evropske unije, tradicionalni izvori finansiranja, carine