UDK 339.727.22(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 158-175
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PREDLOG UREDBE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O USPOSTAVLjANjU OKVIRA ZA PROVERU STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U EVROPSKOJ UNIJI

Dimitrijević Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

U savremenim međunarodnim ekonomskim odnosima Evropska unija insistira na otvorenoj i fer međunarodnoj trgovini. Međutim, sa novim trgovinskim kretanjima, postoji ozbiljna bojazan Evropske unije od nepoštene i neodržive trgovinske prakse nekih zemalja koja dovodi do preuzimanja evropskih preduzeća u ključnim industrijskim oblastima. U cilju zaštite sopstvenih strateških interesa, nadležni organi Evropske unije usvojili su u septembru 2017. godine predlog Uredbe kojom se uspostavlja okvir za proveru stranih direktnih investicija iz trećih zemalja, s pozivom na razloge bezbednosti i javnog poretka. U predlogu Uredbe državama članicama ostavljena je određena fleksibilnost neophodna za proveru stranih investicija u izmenjenim okolnostima i specifičnim nacionalnim okvirima. Predlog Uredbe predviđa mehanizme saradnje između država, posebno u slučajevima kada strane direktne investicije u jednoj ili više država članica mogu uticati na bezbednost i javni poredak u drugim državama članicama. Uz to, predlog predviđa još i slučajeve kad Komisija može vršiti kontrolu investicija koje mogu uticati na projekte ili programe od vitalnog interesa za Evropsku uniju, a iz razloga bezbednosti i javnog poretka.

Ključne reči: direktne strane investicije, Evropska unija, treće zemlje, bezbednost, javni poredak, kontrola, projekti, programi