UDK 004.6:347.2(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 125-136
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

BEZBEDNOST MREŽE I INFORMATIČKI SISTEMI U PRAVU EVROPSKE UNIJE

Uzelac Ozren (Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици), o3peh_y@yahoo.com

Digitalne tehnologije pružaju velike mogućnosti u oblasti upravnih procedura, privrednih aktivnosti i potreba društva, pri čemu se svakodnevno pojavljuju nove vrste proizvoda i usluga informatičke delatnosti koje ne poznaju granice nacionalnih država. S druge strane, bezbednosni incidenti u vezi sa digitalnom tehnologijom su sve većih razmera, a njihova učestalost predstavlja ozbiljnu pretnju funkcionisanju mrežnih i informatičkih sistema. Predmet analize predstavljaju pravni akti Evropske unije koji se odnose na regulaciju bezbednosti mreže i informatičkih sistema.

Ključne reči: bezbednost, mreže, tehnologije, digitalne usluge, informatički sistemi, strategija, rizici