UDK 351.74:796.03(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 116-124
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

SPORTSKE AKTIVNOSTI U EVROPSKIM POLICIJAMA

Kekić Dalibor (Криминалистичко-полицијска академија, Београд), dalibor.kekic@kpa.edu.rs
Subošić Dane
Stevanović Obrad

Cilj ovog rada bio je da se odrede nivoi sportskih aktivnosti pripadnika aktivnog sastava policije i kadeta policijskih škola i fakulteta u različitim životnim dobima u okviru Evropske unije. Ovi parametri su tretirani kao potencijalni kvantifikatori koji se mogu koristiti prilikom procene pojedinaca koji se pripremaju za rad kao budući policijskih službenika. Sportski savez evropskih policija (Union Sportive des Polices d’Europe – USPE) osnovan je u Parizu 30. novembra 1950. na inicijativu Sportskog saveza francuske policije. Njeni osnivači bili su Belgija, Danska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Švedska i Švajcarska. Cilj ovog saveza je da promoviše policije sporta u okviru svojih zemalja članica. Države-članice organizuju evropska policijska prvenstva u intervalima od četiri godine u 16 sportskih disciplina: košarka, kros-kantri trčanje (trčanje u prirodi sa prirodnim preprekama), fudbal, rukomet, dzudo, atletika, maraton, biciklizam, rvanje, streljaštvo, plivanje, skijanje, tenis, stoni tenis, triatlon i odbojka.

Ključne reči: USPE, sport, takmičenje, policija