UDK 347.7:336.127
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 77-94
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

FINANSIJKO RESTRUKTURIRANjE ILI SANACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Vukša Slavko (Алфа БК Универзитет, Београд), slavkovuksa@gmail.com
Đuran Bruno
Bačevac Srećko

Privredna društva osnivaju se za obavljanje ekonomskih aktivnosti sa namerom sticanja prihoda nakon izvršenja transakcija. Međutim, u situaciji kada privredno društvo ne posluje uspešno i ako ostvari gubitke, odnosno troškove koji prevazilaze prihode, ta situacija ukazuje da je privredno društvo zapalo u finansijske i poslovne poteškoće. Pored restrukturiranja u postupku privatizacije i reorganizacije u stečajnom postupku, sporazum o finansijskom restrukturiranju predstavlja treći način na koji se može izvršiti oporavak ili sanacija privrednih društava. Ovaj metod sanacije uveden je u naš pravni sistem u 2011. godini, usvajanjem Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju prirednih društava. Dogovorno finansijsko restrukturiranje obuhvata pravna pravila o regulisanju nerešenih dužničko-poverilačkih odnosa. Neka od ovih pravila spadaju u grupu klasičnih pravila o sanaciji preduzeća. Pored tih pravila postoje i potpuno nova pravila koja propisuju mogućnost formiranja organa za sanaciju, nadležnosti institucionalnih posrednika i status poverilaca koji treba da prihvate sporazum o restrukturiranju. Predmetni rad je koncentrisan upravo na analizu navedenih pravila kako bi se pružila jasnija slika o usvojenim pravnim rešenjima.

Ključne reči: Finansijsko restrukturiranje, kreditne ustanove, investicije, akcionarska društva