UDK 327(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 9-18
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PREUTEMELjENjE EVROPSKE UNIJE

Zečević Slobodan (Институт за европске студије, Београд), vzecevic@eunet.rs

Sukcesivne krize koje su uzdrmale Evropsku uniju u 21. veku, a koje su dovele do jačanja nacionalističkih i evroskeptičnih stranaka i pokreta, prinudile su Emanuela Makrona, francuskog predsednika izabranog u maju 2017. godine, da se vrati na evropsku političku scenu. Suština francuskog predloga o preutemeljenju Evropske unije je u viziji suverene, ujedinjene i demokratske Evrope. Evropski suverenitet bi se izgrađivao postepeno na osnovama jačanja jedinstva u evro području i to uvođenjem evropskog federalnog budzeta, evropskih poreza i funkcije ministra finansija, kao i ujednačavanjem nacionalnih normi u poreskoj i socijalnoj sferi. Proces o kome je reč bio bi propraćen jačanjem demokratskog legitimiteta Evropskog parlamenta i njegovih nadležnosti. Evropska unija bi izgrađivala svoju vojnu samostalost i štitila bezbednost svojih granica osnivanjem Evropske pogranične policije i Kancelarije za azil. Ostaje da se vidi šta će biti rezultat konačnog dogovora između Pariza i Berlina o budućnosti Evropske unije i da li će to zaista predstavljati „novi početak“ u procesu evropske integracije.

Ključne reči: Evropska unija, evro područje, evropski budzet, suverenitet, Ministar finansija evro područja, Evropski parlament, federalizam, konfederalizam