UDK 339.727.22:348.245(487.11)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 175-188
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

STRANA ULAGANjA U ODBRAMBENU INDUSTRIJU SRBIJE – POLITIČKE I BEZBEDNOSNE IMPLIKACIJE U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Radić Vlado (Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд), vlado.radic@vektor.net
Radić Nikola

Odbrambena industrija Srbije predstavlja respektabilan nacionalni kapacitet čija se razvojna uloga sastoji u trajnom povećanju izvoza i obezbeđenju nacionalne samodovoljnosti neophodne za potrebe sistema odbrane. Iako je u poslednje dve-tri decenije odbrambena industrija prošla kroz velika iskušenja, ona je pokazala izuzetnu vitalnost na međunarodnom tržištu. Ova industrija ima potencijal da se razvija visokom stopom rasta i u uslovima pridruživanja Srbije tržištu Evropske unije, a na šta upućuju određeni ekonomski parametri, visok kvalitet proizvoda, cenovna konkurentnost, specifična tehnološka znanja i bogato proizvodno iskustvo, te veliko interesovanje stranih kupaca. Sa novim Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme Srbija je napravila iskorak kojim njena preduzeća iz odbrambene industrije mogu izaći na tržište Evropske unije i druga svetska tržišta. Autori ovog rada posvetili su pažnju političkim i bezbednosnim implikacijama stranih ulaganja u srpsku odbrambenu industriju fokusirajući se na kontekst koji ove investicije mogu imati na proces evropskih integracija.

Ključne reči: Odbrambena industrija, strana ulaganja, Evropska unija, Srbija, bezbednost