UDK 323.285:340.132.2(4)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 156-174
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

EVROPSKI PRAVNI OKVIRI ZA SUZBIJANjE MEĐUNARODNOG TERORIZMA

Dimitrijević Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Predmetna studija pruža pregled i analizu najvažnijih pravnih instrumenata usvojenih pod okriljem evropskih regionalnih organizacija – Saveta Evrope i Evropske unije. Ovi instrumenti u suštini nadopunjuju međunarodne pravne instrumente donete pod okriljem Ujedinjenih nacija, a koji imaju za cilj da doprinesu univerzalnoj borbi protiv terorizma kao međunarodnog zločina koji predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti. U tom smislu evropske države su u obavezi da sarađuju u preduzimanju preventivnih i prohibitivnih mera protiv terorizma. S obzirom da postoje opšti standardi u pomaganju u otkrivanju, izručenju, gonjenju i kažnjavanju počinilaca terorističkih akata Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo Evropske unije u obavezi je da uskladi svoje unutrašnje zakonodavstvo sa evropskim pravnim okvirima za suzbijanje međunarodnog terorizma. Ovo tim pre, jer Srbija kroz ovaj proces pokazuje svoju sposobnost za ostvarenje dijaloga sa svim državama članicama Evropske unije povodom sprovođenja ciljeva Zajedničke spoljne i bezbednosne politike.

Ključne reči: Suzbijanje terorizma, Savet Evrope, Evropska unija, Srbija, Zajednička spoljna i bezbednosna politika